Hvad er synstræning?

Synstræning er træning af øjets muskler, fokusering og samarbejdet øjnene imellem.  Det er ikke øjnene alene der arbejdes med. Jeg arbejder også med kropskoordination, kropsbevidsthed, balance og visualisering. Svage områder i synssystemet besværliggør indlæring/læsning, men kan også opleves som manglende lyst til boldspil, vilde snurre-rundt lege eller køresyge. Det er vigtigt at få etableret et godt syn så tidligt som muligt, da synet er et vigtigt værktøj. Ved hjælp af synstræning/visueltræning opbygges et godt fundament for videre udvikling og indlæring. Som en sidegevinst opnå et større selvværd.

  • Når man skal læse, skal øjnene bevæge sig glidende og præcist hen over linjen. Det er vigtigt for at undgå fejllæsning, problemer med linjeskift og lav læsehastighed.
  • For at opnå god tavleundervisning, er det ikke nok, at øjenbevægelserne er optimale.  Det kræver også at øjnene lynhurtigt kan stille skarpt (øjets fokuseringsevne) på forskellige afstande. Hvis det ikke er tilfældet, vil man opleve slør, og det kan være svært at følge med.
  • Visualisering er evnen til at tænke og huske i billeder. En vigtig egenskab at optimere, for bedre at kunne huske ord, bogstaver og bliver bedre til at regne og modtage beskeder.