Koncentrationsbesvær.

Mange børn har svært ved at koncentrer sig i skolen og bliver nemt forstyrret.

Det kræver en god koncentration at følge med i undervisningen i en klasse med mange elever.

Det kræver en god koncentration af følge med både på tavlen og i sin egen bog.

Det kræver en god koncentration ikke at lade sig forstyrre. Alle kender til situationen, hvor sidekammeraten roder i penalhuset, hvor to elever småsnakker eller hvor der er uro på gangen. Konstant er der forstyrrelser, som også går udover koncentrationen.

En god synsfunktion minimerer koncentrationsbesværet.

Når man skal læse i en bog, så skal øjnene bevæge sig glidende hen ad linjen. Øjenbevægelserne må ikke være hakkende, men skal bevæge sig jævnt og præcist. Når man når til linjeskift, så skal øjnene lave et meget hurtigt og præcist spring til næste linje.

Disse funktioner skal gerne fungere helt uden problemer. Bevægelserne skal være automatiseret, så man ikke skal bruge energi på at styre øjenbevægelserne, men derimod kan koncentrere sig om at læse og forstå teksten.

Er der problemer med motorikken i øjnene vil man opleve en lavere læsehastighed, problemer med linjeskift, fejllæsning og ikke mindst dårligere koncentration.

Situationen kan sammenlignes med de første køretimer:

Man er i begyndelsen så koncentreret om de basale køreteknikker, at man har svært ved at føre en samtale eller blot finde vej. Heldigvis bliver det nemmere og nemmere som man øver sig, og til sidst bliver bevægelserne automatiseret – de sidder på ryggraden.

Det samme skal gerne ske for børnene, når de sidder og læser: Øjenbevægelserne skal automatiseres, men er der rod i synssystemet, så sker det ikke.

Mange børn får derfor en dårlig oplevelse med læsning og anden indlæring i skolen. Koncentrationen bliver forstyrret og interessen omkring læsning, matematik og idræt mindskes fordi indlæringen bliver for besværlig.

Synstræning kan opøve barnets koncentrationsevne, så indlæring både i skolen og i fritiden forekommer mere overskuelig og bliver en god oplevelse.